fredag 13 mars 2015

Årets vinnare är korade
Det är Massolit förlag som delar ut priset Massolit 
Book Blog Awardsward 2015 och det är för årets bästa bokblogg, nischade bokblogg och bokbloggsinlägg., Deras syfte med priset är att -"främjat intresset för litteraturen och skapat ett eget rum för den bokintresserade att vistas i".

Vinnaren av Årets bokblogg är
Kulturkollo

Juryns motivering:
Roliga teman och ett brett perspektiv på både böcker och andra kulturyttringar. Att det är flera olika bloggare skapar berikande variation i språk och utgångspunkter.

Vinnaren av årets nischade bokblogg är
Feministbiblioteket

Juryns motivering:
Engagerad, viktig och stark i sin ståndpunkt och drivkraft. Feminismen löper likt en röd tråd genom inläggen.

Vinnaren av årets bokbloggsinlägg är
Kulturkollo med inlägget "Chicklit inget att skämmas för"

Juryns motivering:
Viktigt och intressant problematiserande av en hånad genre som tar upp och diskuterar hur det kommer sig att kvinnliga författare många gånger placeras i den bespottade chicklit-genren enbart på grund av kön.

Det är svenska folket som har röstat fram vinnarna.

Stort grattis önskar Pockethexan och hoppas på bättre tur nästa år!

Inga kommentarer: